Syge børn

Som i andre daginstitutioner modtager vi ikke et sygt barn, dels på grund af smittefare, men også fordi vi ikke kan give barnet den fornødne omsorg, som sygdom kræver.

Ved mæslinger, fåresyge, skoldkopper, skarlagensfeber og røde hunde må barnet komme i dagpleje, når det er feberfrit og udslet, hævelse eller sår er forsvundet.

Hvis barnet har diarre kan det p.g.a. stor smitterisiko ikke modtages i dagplejen.

Ved øjenbetændelse kan barnet modtages, når det er i behandling. 

Medicin gives i nødstilfælde, og kun hvis det er lægeordineret.
Oplysninger om børns sygdom kan læses her.